ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ MÔN XÁC SUẤT – THỐNG KÊ K60HOA (ĐỀ SỐ 1)

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN XÁC SUẤT – THỐNG KÊ

Dành cho K60 khoa Hóa học

Thời gian: 60 phút

(Đề số 1)

 

Câu 1. Biết rằng 1 người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kì nhóm máu nào. Nếu người đó có nhóm máu còn lại (A hoặc B hoặc O) thì chỉ có thể nhận máu của người cùng nhóm với mình hoặc người có nhóm O. Cho biết tỉ lệ người có nhóm máu O, A, B và AB tương ứng là 33%; 37%; 21% và 9%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cần tiếp máu và 1 người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu thực hiện được.

Câu 2. Trong 1 thành phố nhỏ, trung bình 1 tuần có 2 người chết. Biết số người chết có phân phối Poisson. Tính xác suất để trong một tuần có đúng 3 ngày là không có người chết.

Câu 3. Tuổi thọ của người là 1 bnn X\sim EXP(\lambda). Biết rằng trung bình 1000 người có 500 người sống quá 60 tuổi.

i) Tính \lambda.

ii) Có hai ông năm nay 60 tuổi. Tính xác suất để có ít nhất một ông sống quá 70 tuổi.

Câu 4. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ

f(x)=\begin{cases}  kx^2.ln x & \mbox{ neu } x\in(1;e)\\  0 & \mbox{neu trai lai}  \end{cases}

Hãy tìm k và tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của X.

—————————–

Advertisements
This entry was posted in De thi va dap an. Bookmark the permalink.

5 Responses to ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ MÔN XÁC SUẤT – THỐNG KÊ K60HOA (ĐỀ SỐ 1)

 1. trongsp says:

  Câu 1. Đặt
  A_1=” người nhận máu O”
  A_2=” người nhận máu A”
  A_3=” người nhận máu B”
  A_4=” người nhận máu AB”
  H=” sự truyền máu không thể thực hiện được”
  Theo công thức xác suất toàn phần:
  \begin{aligned} P(H) & =P(A_1)P(H|A_1)+P(A_2)P(H|A_2)+P(A_3)P(H|A_3)+P(A_4)P(H|A_4)\\ & =0,33.(1-0,33)+0,37.(1-0,33-0,37)\\ & \quad +0,21.(1-0,33-0,21)+0,09.0\\ & \approx 0,4287 \end{aligned}
  Vậy xác suất để sự truyền máu thực hiện được là
  P(\overline{H})=1-0,4287=0,5713

 2. trongsp says:

  Câu 2. Gọi X là số nguời chết trong 1 ngày, suy ra X\sim P(\lambda).
  Trung bình 1 tuần có 2 người chết nên trung bình trong một ngày có 2/7 người chết
  \Rightarrow EX=\lambda=\dfrac{2}{7}\Rightarrow P(X=0)=e^{-\frac{2}{7}}.
  Gọi Y là số ngày không có người chết trong vòng 1 tuần.Suy ra Y\sim B(7;e^{-\frac{2}{7}}). Vậy xác suất để trong một tuần có đúng 3 ngày là không có người chết là
  P(Y= 3)=C^3_7.e^{-\frac{6}{7}}.(1-e^{-\frac{2}{7}})^4.

 3. trongsp says:

  Câu 3.
  P(X>60)=e^{-60\lambda}=\dfrac{500}{1000}\Rightarrow \lambda=\dfrac{ln 2}{60}
  Xác suất để một nguời ở tuổi 60 sống quá 70 tuổi là
  P(X>70|X>60)=\dfrac{P(X>70,X>60 )}{P(X>60)}=\dfrac{P(X>70)}{P(X>60)}=\dfrac{e^{-70\lambda}}{e^{-60\lambda}}=2^{-\frac{1}{6}}
  Gọi Y là số người sống quá 70 tuổi trong 2 người 60 tuổi. Suy ra Y\sim B(2;2^{-\frac{1}{6}}).
  Vậy xác suất để có ít nhất 1 người sống quá 70 tuổi trong 2 người là
  P(Y\geq 1)=1-P(Y=0)= 1-(1-2^{-\frac{1}{6}})^{2}.

 4. trongsp says:

  Câu 4. Với mọi m\geq 0 thì
  \begin{aligned} EX^m&=\int_1^e kx^{m+2}ln xdx= \left. k\left(\frac{x^{m+3}.ln x}{m+3}-\frac{x^{m+3}}{(m+3)^2}\right) \right|_1^e\\ &=k.\frac{(m+2)e^{m+3}+1}{(m+3)^2} \end{aligned}
  Với m=0 thì
  1=k.\frac{2e^3+1}{9}\Rightarrow k=\frac{9}{2e^3+1}
  Với m=1 thì
  EX=\frac{9}{2e^3+1}.\frac{3e^4+1}{16}
  Với m=2 thì
  EX^2=\frac{9}{2e^3+1}.\frac{4e^5+1}{25}\Rightarrow DX=EX^2-(EX)^2; \sigma_X=\sqrt{DX}

 5. fgfgg says:

  thưa thầy,em đã xem đáp án môn xác suất thống kê cho đề số 1,em thấy kết quả của mình không sai,kể cả bài số 3,vậy em bị trừ điểm ở phần nào ạ?tên của em là:nguyễn thị quyên,lớp k60b hóa,thầy trả lời giúp em tại địa chỉ yahoo:ngochoangvuive_2710@yahoo.com,mong thầy giúp đỡ để em ôn tập và làm bài tốt hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s